Lista aktualności Lista aktualności

SZKODY ŁOWIECKIE - zmiany w zgłaszaniu szkód łowieckich

Nadleśnictwo Młynary na podstawie ustawy - Prawo łowieckie (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 50 i poz. 651.) informuje, że od 1 kwietnia 2018r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać, do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego lub posiadacza upraw.

 

Urząd Miejski w Moragu informuje, iż wnioski o szacowanie szkód łowieckich należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu przy ul. 11 Listopada 9, 14– 300 Morąg. 

Urząd Gminy Wilczęta informuje , że wnioski o szacowanie szkód łowieckich należy składać osobiście w Urzędzie Gminy , pod adresem Wilczęta 84 , 14-405-Wilczęta ( pok. nr 13 ) , adres e-mailowy Urzędu : sekretariat@wilczęta.pl

Na terenie Gminy Pasłęk wnioski o szacowanie szkód łowieckich należy kierować na adres : Burmistrz Pasłęka , Plac Św. Wojciecha 5 , 14-400 Pasłęk , który przekaże je do rozpatrzenia organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej gminy , czyli sołtysowi według kompetencji właściwej dla miejsca ich powstania.

Wniosek o szacowaniu szkód łowieckich powstałych na gruntach rolnych położonych na terenie gminy Młynary składa ich właściciel lub posiadacz do Burmistrza Miasta i Gminy Młynary , ul. Dworcowa 29 , 14-420 Młynary.

Wnioski o szacowanie szkód łowieckich należy składać w Urzędzie Gminy Małdyty , ul. Kopernika 10 , 14-330 Małdyty.

Wójt Gminy Godkowo informuje , że wnioski o szacowanie szkód łowieckich należy składać na adres: Urząd Gminy w Godkowie 14 , 14-407 Godkowo. Po wpłynięciu wniosku do tutejszego Urzędu , wnioski są przekazywane wg właściwości do jednostek pomocniczych gminy-do sołtysa w miejscu wystąpienia szkody.

Wnioski o szacowanie szkód łowieckich należy przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Miłakowie , ul. Olsztyńska 16 , 14-310 Miłakowo , za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej : / UMmilakowo/skrytka: e-mailem: sekretariat@milakowo.eu.