Asset Publisher Asset Publisher

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3 w Nadleśnictwie Młynary

Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w Nadleśnictwie Młynary

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 kwietnia 2019 roku w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conserwation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych Nadleśnictwo Młynary informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych załączonych poniżej lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3.1, 3.2.  W związku z korektą powierzchni tych lasów przedkładamy do konsultacji wykazy lasów wraz z ich lokalizacją na mapach. Wybór powierzchni proponowanych do uznania za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”, został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce”. FSC-Polska. https://pl.fsc.org/pl/dokumenty

Zapraszamy do konsultacji i przekazywania uwag i opinii oraz propozycji osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem obszarów nw.

- osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Młynary,

- pocztą tradycyjną – Nadleśnictwo Młynary ul. 1 Maja 21A , 14-420 Młynary,

- adres e-mail – mlynary@olsztyn.lasy.gov.pl.

Osoba do kontaktu: Ewa Albińska, tel. (055) 248-61-53 w. 27, e-mail: ewa.albinska@olsztyn.lasy.gov.pl

Termin konsultacji  do 07.06.2019 r