Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż dziczyzny

Zapraszamy do zakupu dziczyzny.

Na podstawie Decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie nr 203/10 z dnia 23 kwietnia 2010r w Nadleśnictwie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia zwierząt łownych. Do sprzedaży mogą być przeznaczone całe tusze jeleni, danieli, saren i dzików pozyskanych na terenie OHZ Strużyna.

Miejsce sprzedaży: Strużyna 47 , tel 089 7570509.

Sprzedaż bezpośrednią prowadzi Leśniczy ds. łowieckich Kamil Oskroba

Sprzedaż poszczególnych gatunków jest uzależniona od okresów ochronnych, nie zawsze dysponujemy wszystkimi gatunkami!                 

 

Resources to get