Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Zagospodarowanie lasu jest jedną z ważniejszych dziedziną wiedzy i praktyki leśnej. Jej celem jest uzyskanie drzewostanów o wysokiej produkcyjności, zdrowotności i zdolności do wypełnienia wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji lasu.

Zasady Hodowli Lasu

Nasiennictwo i selekcja jest działem hodowli lasu, którego celem jest pozyskanie nasion do produkcji sadzonek, co daje gwarancję na wyprodukowanie zdrowego, wysokiej jakości materiału sadzeniowego o znanym źródle pochodzenia. Nadleśnictwo Młynary znajduje się w 313/1 makroregionie nasiennym i 103, 106 mikroregionie matecznym dla dębu szypułkowego i lipy drobnolistnej i posiada własną bazę nasienną .

      Stan na 31 grudzień 2016 r.

Wyłączone Drzewostany Nasienne- 141,71 ha w tym:

    Brzoza brodawkowata – 16,37 ha
    Dąb czerwony – 5,00 ha
    Dąb szypułkowy – 48,24 ha
    Modrzew europejski – 16,66 ha
    Buk zwyczajny – 9,10 ha
    Lipa drobnolistna – 46,34 ha

Gospodarcze Drzewostany Nasienne – 1535,89 ha

Drzewa mateczne- 43 szt w tym:

    Sosna zwyczajna – 1 szt.
    Daglezja zielona – 1 szt.
    Dąb szypułkowy – 3 szt.
    Modrzew europejski – 12 szt.
    Buk zwyczajny – 3 szt.
    Lipa drobnolistna – 23 szt.