Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Nadleśnictwo Młynary należy do Rejonu Hodowlanego Warmińsko - Mazurskiego 11. Na naszym terenie znajduje się 12 obwodów łowieckich, z czego 10 jest dzierżawionych przez 7 kół łowieckich:    
•    Obw.łow. 82   – pow.ogółem 6536ha w tym 1551 ha lasu – KŁ"Leśnik" w Młynarach
•    Obw.łow. 84   – pow.ogółem 3961ha w tym 1240 ha lasu – KŁ "Lis" w Ostródzie
•    Obw.łow. 114 – pow.ogółem 7857ha w tym 2052 ha lasu – KŁ"Szron"w Olsztynie
•    Obw.łow. 115 – pow.ogółem 7389ha w tym 1920 ha lasu – KŁ"Bóbr"w Pasłęku
•    Obw.łow. 185 – pow.ogółem 7445ha w tym 1154 ha lasu – KŁ"Bóbr"w Pasłęku
•    Obw.łow. 147 – pow.ogółem 4782ha w tym   939 ha lasu – KŁ "Sowa" w Malborku
•    Obw.łow. 148 – pow.ogółem 5400ha w tym   988 ha lasu – KŁ "Jenot" w Pasłęku
•    Obw.łow. 149 – pow.ogółem 5960ha w tym   952 ha lasu – KŁ "Jenot" w Pasłęku
•    Obw.łow. 150 – pow.ogółem 4365ha w tym     80 ha lasu – KŁ "Jenot" w Pasłęku
•    Obw.łow. 146 – pow.ogółem 6677ha w tym 1586 ha lasu – KŁ "Ryś" w Morągu.
Dwa obwody to Ośrodek Hodowli Zwierzyny:
•    Obw. nr 184 o pow. ogółem 7053 ha w tym 2448 ha powierzchni leśnej  
•    Obw. nr 183 o pow. ogółem 7289 ha w tym 2726 ha powierzchni leśnej.

                  Mapa granic obwodów łowieckich w Nadleśnictwie Młynary  
Powierzchnia wszystkich obwodów wynosi  74 714 ha w tym powierzchnia leśna 17 636 ha (ponad 200 kompleksów leśnych).
Ze względu na urodzajną glebę lasy w Nadleśnictwie Młynary pozostały na terenach trudnych do rolniczego zagospodarowania ( wąwozy , jary , tereny podmokłe). Charakterystyczną cechą tutejszych łowisk jest długa granica pomiędzy polem a lasem.
Lasy w Nadleśnictwie Młynary mają budowę wielopiętrową i posiadają wielogatunkowe podrosty i podszyty. Gatunkiem panującym jest tu buk i dąb stanowiące ponad 50% powierzchni lasu, uzupełnieniem są drzewostany brzozowe , olchowe , sosnowe , świerkowe i lipowe.
Na terenie OHZ „Strużyna" znajduje się zagroda danieli o powierzchni 75 ha. Przebywa tu czasowo kilkadziesiąt osobników.

                                          
 
Na terenie OHZ pracownicy z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego obserwowali migracje danieli  , oraz dokonali  inwentaryzacji zwierzyny metodą zdjęć lotniczych (2013r.).


     
W OHZ corocznie staż łowiecki odbywa kilku przyszłych myśliwych głównie z terenu Nadleśnictwa i okolic. 

Mapa dojazdu do Strużyny.

W celu realizacji oczekiwań społecznych jak i propagowania spożywania dziczyzny  a szczególnie dzików Nadleśnictwo Młynary uruchomiło Punkt Sprzedaży Bezpośredniej w Strużynie 47 .
W OHZ „Strużyna" myśliwi polują na dziki , jelenie ,sarny. Bliższe  informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa pod nr 055 248 6153 w godz. 800 - 1500  .

  

 

 

W latach 2013 – 2015 w OHZ " Strużyna „ pozyskano 6 medalowych rogaczy ( w tym 1 złotomedalowy , 4 srebrnomedalowe i 1 brązowomedalowy) oraz 4 medalowe jelenie byki ( w tym 2 srebrno- i 2 brązowomedalowe).

 

                                              

 Kwatera myśliwska OHZ „Strużyna" położona jest w miejscowości Strużyna 47. Do dyspozycji gości jest pięć pokoi z łazienkami oraz sala kominkowa. Posiłki spożywane są w osobnym pokoju jadalnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 089 757 0509 lub +48 696 499 314.
 

Opieka nad zwierzętami