Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Młynary
Nadleśnictwo Młynary
(055) 248 61 53
(055) 248 61 93

ul. 1 Maja 21 A

14-420 Młynary

Nadleśniczy
Adam Kędziora
055 248 61 53
Zastępca Nadleśniczego
Tadeusz Stachnik
055 248 61 53
Główna Księgowa
Danuta Demczak
055 248 61 53 w. 26
Sekretarz
Lidia Nowikowska-Onoszko
55 248 61 53
Inżynier nadzoru
Stefan Byk
696 499 324
Inżynier nadzoru
Andrzej Kozłowski
606 771 826
Starszy strażnik leśny
Irena Walczak
696 499 317

Sekretariat

Joanna Makarewicz
starszy referent
Tel.: (055) 248-61-53 w. 20 , 21 kom. 696-499-322

Stanowisko d/s pracowniczych

Edyta Chodara
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (55) 248 61 53 w.34

Dział Gospodarki Leśnej

Janina Dymitruk
specjalista ds. hodowli lasu , nasiennictwa i lasów niepaństwowych
Tel.: (055) 248-61-53 w. 24 kom. 696-499-326
Ewa Albińska
specjalista ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: (055) 248-61-53 w. 27 kom. 668-302-906
Ewa Parzyszek
specjalista ds. stanu posiadania , LMN i edukacji leśnej
Tel.: (055) 248-61-53 w. 28 kom. 668-302-906
Kamil Koliński
starszy specjalista ds. pozyskania drewna, łowiectwa i p-poż
Tel.: 55 248 61 53 w. 25

Dział Sprzedaży Drewna

Paweł Ciechanowski
st. specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: (055) 248-61-53 w. 32 kom. 696-499-321
Urszula Jankowska
starszy referent
Tel.: (055) 248-61-53 w. 32 kom. 696-499-321

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Urbanowicz
st. specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: (055) 248 6153 w. 38
Bogdan Kołpak
księgowy
Tel.: (055) 248 6153 w.40
Olga Byk
księgowa
Tel.: (055) 248-61-53 w.38
Alicja Fijorek
kasjer
Tel.: (055) 248-61-53 w.30

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Izabela Kalisz
specjalista ds. budowlanych
Tel.: (055) 248 61 53 w.35
Joanna Danowska-Majk
specjalista ds. administracji i BHP
Tel.: (055) 248 6153 w. 35
Ryszard Jankowski
Kierowca

Posterunek Straży Leśnej

Dominik Kaczmarczyk
strażnik leśny
Tel.: kom. 696-499-318

Rzecznik prasowy

Lidia Nowikowska-Onoszko
sekretarz
Tel.: 55 248 61 53