Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Młynary
Nadleśnictwo Młynary
(055) 248 61 53
(055) 248 61 93
Nadleśniczy
Andrzej Albiński
055 248 61 53
Zastępca Nadleśniczego
Tadeusz Stachnik
055 248 61 53
Inżynier Nadzoru
Stefan Byk
055 248 61 53 w. 31
Inżynier Nadzoru
Kamil Koliński
055 248 61 53 w. 31
Główna Księgowa
Danuta Demczak
055 248 61 53 w. 26

Sekretariat

Sekretariat
Tel.: (055) 248-61-53 w. 20 , 21 kom. 696-499-322
Joanna Makarewicz
starszy referent
Tel.: (055) 248-61-53 kom. 696-499-322

Dział Gospodarki Leśnej

Janina Dymitruk
specjalista
Tel.: (055) 248-61-53 w. 24 kom. 696-499-326
Ewa Albińska
specjalista
Tel.: (055) 248-61-53 w. 27 kom. 668-302-906
Ewa Parzyszek
referent
Tel.: (055) 248-61-53 w. 28 kom. 668-302-906

Dział Sprzedaży Drewna

Dział Sprzedaży Drewna
Tel.: (055) 248-61-53 w. 32 kom. 696-499-321
Paweł Ciechanowski
specjalista
Tel.: (055) 248-61-53 kom. 696-499-321
Urszula Jankowska
starszy referent
Tel.: (055) 248-61-53 kom. 696-499-321

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy
Tel.: (055) 248 6153 w. 38
Agnieszka Urbanowicz
starszy specjalista
Tel.: (055) 248 6153
Bogdan Kołpak
księgowy
Tel.: (055) 248 6153
Olga Byk
księgowa
Tel.: (055) 248-61-53
Alicja Fijorek
kasjer
Tel.: (055) 248-61-53

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Lidia Nowikowska-Onoszko
sekretarz
Tel.: (055) 248 6153
Izabela Kalisz
specjalista d/s budowlanych
Tel.: (055) 248 6153 w. 35
Joanna Danowska-Majk
specjalista
Tel.: (055) 248 6153 w. 35

Stanowisko d/s pracowniczych

Edyta Chodara
specjalista
Tel.: (055) 248 6153 w. 34

Posterunek Straży Leśnej

Irena Walczak
starszy strażnik leśny
Tel.: kom. 696-499-317
Dominik Kaczmarczyk
strażnik leśny
Tel.: kom. 696-499-318