Sprzedaż drewna i choinek

Sprzedaż drewna dla odbiorców detalicznych prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych w kancelariach poszczególnych leśnictw na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.

Kontakt do leśnictwa

Materiały do pobrania