Sprzedaż drewna i choinek

Sprzedaż drewna dla odbiorców detalicznych prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych w kancelariach poszczególnych leśnictw na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Młynary oraz cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 7 stycznia 2019 r. znajdą Państwo poniżej.

Kontakt do leśnictwa